ســـــــخــــنــــان نـــــابـــــــــــ
سخنان دكتر شريعتي. پناهي. پيكاسو.سقراط. چگو ارا .چارلي چاپلين و .....
پیوندهای مفید

من زندگی را دوست دارم ولی از زندگی دوباره می ترسم

دین را دوست دارم ولی از کشیش ها می ترسم

قانون را دوست دارم ولی از پاسبان ها می ترسم

عشق را دوست دارم ولی از زن ها می ترسم

کودکان را دوست دارم ولی از آئینه می ترسم

سلام را دوست دارم ولی از زبانم می ترسم

من می ترسم پس هستم

این چنین می گذرد روز و روزگار من

من روز را دوست دارم ولی از روزگار می ترسم

(حسین پناهی)

[ چهارشنبه یازدهم تیر ۱۳۹۳ ] [ 13:18 ] [ فرشاد ]
درباره وبلاگ

برایت دعا می کنم که ای کاش خدا از تو بگیردهر آنچه را که خدا را از تو می گیرد.... دكتر شريعتي
امکانات وب

داستان روزانه